Alaior

alaior_1
  • Bộ chia nước tự động
  • Đĩa sen tắm đường kính 200mm với hệ thống chống bám cặn
  • Thân vòi có thể điều chỉnh và lắp đặt dễ dàng
  • Thấp nhất: 800mm
  • Cao nhất: 1300mm
  • Dây kim loại chất lượng cao dài 1,5m
  • Vòi sen cầm tay dạng ống với hệ thống chống bám cặn