Bộ vòi sen tắm lắp âm Formentera

formentera
  • Bộ vòi sen tắm lắp âm:
  • Thân trộn vòi sen : 5.049.000
  • Thanh trụ đĩa sen: 2.585.000
  • Đĩa sen: 2.915.000
  • Vòi sen cầm tay: 3.025.000
Bộ vòi sen tắm lắp âm: Thân trộn vòi sen : 5.049.000 Thanh trụ đĩa sen: 2.585.000 Đĩa sen: 2.915.000 Vòi sen cầm tay: 3.025.000
Giải đáp thắc mắc