Thân trộn nóng lạnh Formenta

622310200formentera_mixer_-621210200
  • Giảm tiếng ồn
  • Chống bám cặn
  • Bộ chia nước tự động tích hợp
Giảm tiếng ồn Chống bám cặn Bộ chia nước tự động tích hợp
Giải đáp thắc mắc