Showroom Teka tại Hà Nội, đại lý chính thức của Teka Việt Nam